ΔΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 21-27 ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προδημοσιευθήκαν στα πλαίσια του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 21-27, δύο νέες δράσεις για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ΜΜΕ με ποσοστά επιχορήγησης εώς 60% και προϋπολογισμός εώς 400.000€

Welcome to Top Development

A dynamic consulting firm focused on providing business management solutions to both Private and Public Sector Companies and Organizations.

Our intention is to provide integrated support to our customers

to secure their successful thriving in the new European Economic Area, and consequently in the world market.

Η Εταιρεία

Η Top Development είναι μια δυναμική συμβουλευτική Εταιρεία με σαφή προσανατολισμό στην παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών λύσεων σε Εταιρείες και Oργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα. Σημειώνοντας διαρκή ανάπτυξη, η Top Development κατέχει σημαντική θέση στον ελληνικό επιχειρηματικό στίβο, με ενεργή δράση στους τομείς:

 1. Σύμβουλοι Διοίκησης και Αναπτυξης
 2. Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων
 3. Σχεδιασμού & Οργάνωσης Marketing και Πωλήσεων
 4. Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, EMAS κ.ά.)
 5. Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση της Παραγωγής

Τα στελέχη και οι μέτοχοι που την απαρτίζουν έχουν υλοποιήσει μεγάλο αριθμό έργων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στην ανταγωνιστικότητα ελληνικών και ξένων Εταιρειών, καθώς και Οργανισμών Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Φιλοσοφία της Εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών της, για την ασφαλή εισαγωγή και την εν γένει διατήρησή τους στο νέο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και κατ’ επέκταση στην παγκόσμια αγορά.

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Διοίκησης & Ανάπτυξης

 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών σε επενδυτές από το εξωτερικό

Marketing – Πωλήσεις

 • Marketing Plans
 • Οργάνωση Πωλήσεων, Sales Plans
 • Εκπαίδευση σε Τεχνικές Πωλήσεων

Χρηματοοικονομικά

 • Κεφάλαια επενδύσεων – Δάνεια Αναπτυξιακών Νόμων
 • Kεφάλαιο Κίνησης
 • Ρύθμιση και Αναχρηματοδότηση Υφιστάμενων Δανείων

Επιδοτούμενα Προγράμματα

 • Αναπτυξιακός Νόμος (ν. 4399/16)
 • Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ERASMUS, Horizon 2020 κλπ)
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Leader κ.λπ.)
 • Ταμείο Συνοχής (Μελέτες Cost Benefit Analysis)
 • Στρατηγικές Επενδύσεις
 • Προγράμματα Ε.ΣΠ.Α.

 

 

Ποιότητα

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
 • Συστήματα Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000, HACCP, κ.ά.)
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001/ EMAS)
 • Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (ISO 39001)
 • Σήμανση Προϊόντων (CE, DIN EN, CEN/CELENEC)
 • Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

 

 

Διοίκηση Παραγωγής

 • Σύγχρονα Συστήματα Προγραμματισμού Παραγωγής
 • Μείωση Παραγωγικού & Λειτουργικού Κόστους
 • Ανάπτυξη & Βελτίωση Παραγωγικών Μεθόδων

Newsletter

Επικοινωνία

Contact us about anything related to our firm via phone call or email

Contact us about anything related to our firm via phone call or email.

15 Panepistimiou str.

105 64 Athens  –  Greece

0030 210 77 08060